Середа, 21.08.2019, 12:25
Вітаю Вас Гість | RSS

КЗ"Оріхівська центральна районна бібліотека"

Пошук
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 0
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Вхід на сайт

Правила користування

Правила користування   

комунальним закладом «Оріхівська центральна  районна бібліотека»

І. Загальні положення

         Правила користування КЗ «Оріхівська ЦРБ» (надалі Бібліотека) розроблено у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» із змінами і доповненнями на підставі «Типових правил користування бібліотеками в Україні» і поширюються на Бібліотеку  відповідно до її статусу, цільового призначення, складу користувачів, спеціалізації бібліотечних фондів.

2. Права користувачів

         2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування в Бібліотеці, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), читального залу.

         2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадянин України.

         2.3. Користувачі Бібліотеки мають право:

         - безкоштовно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних),

         - безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації,

         - безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів Бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержаних від господарської діяльності бібліотеки,

         - одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку,

         - користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі.

         2.4. Користувачі мають право одержувати для опрацювання поза Бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном  до 30 днів.

         Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів.

         Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

         2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі Бібліотеки, якщо вони записані у формуляри або іншому обліковому документі.

         Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

         2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

         2.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо-системний книгообмін.

         2.8. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування Бібліотеки, мають право користуватися тільки його читальним залом.

         2.9. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються Бібліотекою.

3. Обов’язки  користувачів

          3.1. Для запиту до Бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування Бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра.

         У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це Бібліотеку у місячний термін.

         3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержані документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлення у книгах дефектів несе користувач.

         3.3. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

         3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду Бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається Бібліотекою.

3.5. Користувач, який порушує правила користування Бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається Бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування Бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
         3.6. Користувачі в Бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому стані  й неохайному вигляді до Бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.

         3.7. Документи, одержані з фондів Бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається  Бібліотекою.

         3.8. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених  Бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

          4. Обов’язки  Бібліотеки з обслуговування користувачів

Бібліотека зобов’язана:

          - інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т.ч. на  платній основі, перелік яких затверджено постановою та рішенням районної ради,

- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці та Інтернет-центрі, надавати допомогу в доборі потрібних документів, Інтернет ресурсів, в користуванні  комп ютерної техніки,

-  дбати про культуру обслуговування користувачів,

- формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні Бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання,

- задовольняти  потреби в створенні при Бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами,

-  систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів,

- не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім  наукової, без їх згоди,

- ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів,

- створювати читацькі ради,

- звітувати перед користувачами бібліотеки.

 

 

 

 

 

Годинник
Календар
календарь для ucoz
Архів записів